Promocja dodatkowa

Promocja dodatkowa (zwana także promocją uzupełniającą lub promocją sprzedaży) to te wszystkie elementy promocji, które nie mieszczą się w ramach pozostałych elementów promotion mix.

Copyright © 2007 - 2008